הוראות הפעלה לקמין גז בנוי

כנסו  4 סוללות אל המקלט. 1.5 V ולשלט   סוללה 9 v
בכדי לקשר בין המקלט לשלט יש ללחוץ על כפתור " "RESET במקלט עד אשר שומעים צפצוף ארוך.

לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור להבה גדולה עד אשר שומעים צפצוף קצר
המערכת מתקשרת באמצעות גלי רדיו ולכן אין צורך בקשר עין בין המקלט לשלט.
ה מרחק המקסימאלי בין המקלט לשלט הוא 5 מטר.
) אי ן להתקין את המערכת מעל הקמין   )מערכת זו עמידה ° 60 )
הגדרות שלט

.1 הגדרת   שעות   ומעלות.
   לחיצה על כפתור 2 ו "להבה קטנה" משנה את התצוגה מ "OFF 2 שעות ולהפך. /°F- 24 שעות ל /°C-
2. הגדרת זמן
   מקביל לחצו על כפתור "להבה גדולה" ו"להבה קטנה",תצוגת הזמן תתחיל להבהב. לחיצה על
   להבה גדולה" תגדיר את השעות ולחיצה על "להבה קטנה" תגדיר את הדקות.
   לחיצה על ה OFF   תאשר את הפעולה ותחזור למצב ידני.
3.הדלקת הקמין
    במקביל לחצו על ה OFF   ולחיצה  על  ו"להבה גדולה  עד אשר ישמע סדרת צפצופים
    בשלב זה המערכת תצית את הפיילוט,לאחר מכן באופן אוטומטי תפתח את ברז הגז למבער
    הראשי ולמצב אש מקסימאלי.
    תהליך זה עשוי להמשך כ 30- שניות.
4. כיוון גובה להבה
    לחיצה ממושכת על "להבה גדולה" תגביר את הלהבה.
    לחיצה ממושכת על "להבה קטנה" תנמיך את הלהבה עד מצב כיבוי מוחלט של המבער הראשי
    ומעבר למצב המתנה שבו רק הפיילוט דולק
5. כיבוי להבה
   לחיצה ממושכת על OFF  כ 3- שניות תכבה את הלהבה לגמרי.
   המערכת היא בעלת מנגנון בטיחות אשר לא מאפשר להדליק את הלהבה מיד אחרי הכיבוי.יש
   להמתין מספר דקות לפני ההדלקה הבאה
6. שינוי מצבי פעולה
    לחיצה קצרה על  SET " משנה את מצב הפעולה לפי הסדר הבא:
    Man -  Temp -  Temp - Timer – Man

7.הגדרת טמפרטורה יום
   בכדי להגדיר טמפרטורת יום, הקמין חייב להיות במצב המתנה)פיילוט דולק(.
   המספר על הצג מציין את הטמפרטורה השוררת בחדר
   לחצו על SET  בשלב זה כוונו את הטמפרטורה הרצויה ע"י "להבה גבוהה" להעלאת טמפרטורה או "להבה נמוכה"
   להנמכת טמפרטורה.
   לחצו עליה  עברו למצב TEMP והחזיקו עד אשר החיווי על הצג מתחיל להבהב.
   בשלב זה כוונו את הטמפרטורה הרצויה ע"י "להבה גבוהה" להעלאת טמפרטורה או "להבה נמוכה"
   להנמכת טמפרטורה.
   לחצו על נOFF  לצורך השלמת הפעולה.
8.הגדרת טמפרטורה לילה.
   בכדי להגדיר טמפרטורת לילה, הקמין חייב להיות במצב המתנה)פיילוט דולק(.
   המספר על הצג מציין את הטמפרטורה השוררת בחדר.
   לחצו על SET  והעבירו למצב TEMP " והחזיקו עד אשר החיווי על הצג מתחיל להבהב.
   בשלב זה כוונו את הטמפרטורה הרצויה ע"י "להבה גבוהה" להעלאת טמפרטורה או "להבה נמוכה"
   להנמכת טמפרטורה.
   לחצו על OFF  לצורך השלמת הפעולה.
9. הגדרת טיימר.
   כדי להגדיר טיימר, הקמין חייב להיות המתנה)פיילוט דולק(.
   פונקציית TIMER מאפשרת להגדיר 2 מועדים למצב לילה ו 2- מועדים למצב יום.
   עבור טמפרטורה לילה החיווי חייב להיות מ 4℃- ומעלה.
   בחרו במצב  TIMER ולחצו לחיצה ארוכה על SET   עד אשר יוצג שעון ו- P1 על הצג
   כוונו את הזמנים לפי הצורך.

חורף חם
מצוות אל-חום
6297d761-6376-4ea8-89d6-3e6f24e1cd26.jpg
6297d761-6376-4ea8-89d6-3e6f24e1cd26.jpg