מומלץ לנקות  את פנים כל ארובה מדי כל שנה ולהסיר את השרף מדפנות הארובות שנוצר באופן טבעי בזמן שריפת עצים , אחרת שרף זה עלול להתלקח ולגרום לשריפה בבית